ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
งบประมาณต่างๆ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.174.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,091,442

İmhatimi.org/forum

 

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว/OTOP
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ทำเลที่ตั้ง
ลักษณะภูมิประเทศ
เขตการปกครอง
กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การศึกษา
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
การสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจ
แผนที่ตำบลบางกะไชย
ลักษณะภูมิอากาศ
ประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานเชือกฟางหมู่ 9
Download
กระดานสนทนา
งบประมาณต่างๆ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 62
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 63
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 เม.ย.-มิ.ย. 63
รายละเอียดคุณลักษณะรถขยะ6ตัน6ล้อ
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลผอย
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
รายงานการประชุมสภา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานจัดหางาน
สำนักงานสาธารณสุข
สํานักงานสหกรณ์จันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
เว็บไซต์บริการ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ปฏิทินกิจกรรม
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
İmhatimi.org/forum
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะนมสาว
ภาพเกาะนมสาว
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว/OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กลองยาว
อ่าวกระทิง
หนังตะลุง
เท่งตุ๊ก
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
เมนูทางขวา
ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองช่าง
กองคลัง
สำนักงานปลัด
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2564
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2558
แผนการดำเนินการปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
แผนการดำเนินการปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
ประมวลจริยธรรมพนักงาน
คู่มือสำหรับประชาชนฯ
แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2561
แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
แผนการดำเนินการปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2560
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี พ.ศ.2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น-5-ปี-2561-2565
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อบต.คืออะไร?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของสภา ฯ
ความหมาย/หน้าที่ของนายก ฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.มีรายได้จากที่ใดบ้าง?
อบต.มีรายจ่ายอะไรบ้าง?
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.?
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานป้อมไพรีพินาศรำลึกฯ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
บริการประชาชน e-sevice
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
มาตรการการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ืมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซี่อสัตย์ สุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ลานกีฬา ม.1
ลานกีฬา ม.2
ลานกีฬา ม.4
ลานกีฬา ม.8
ลานกีฬา ม.9
หนังตะลุง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
มาตราการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2562
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
dd
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณการเงิน
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.บางกะไชย?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การบริหารและพัฒนาและทรัพยากรบุคคล
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
กิจกรรมนันทนาการ
ไฟล์รูปภาพ
สาธารณสุข
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แบบสอบถาม
   
 
อบต.บางกะไชย
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.