ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2563
อา พฤ
31 1 2 3 45 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 4 มิถุนายน 2563
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.172.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 927,802

สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
เว็บไซต์บริการ

   หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานเชือกฟางหมู่ 9
Download
กระดานสนทนา
ปฏิทินกิจกรรม
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
รายงานการประชุมสภา
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานจัดหางาน
สำนักงานสาธารณสุข
สํานักงานสหกรณ์จันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
สำนักงานประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
เว็บไซต์บริการ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ที่ตั้งและอาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
เขตการปกครอง
กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การศึกษา
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
การสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
วิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจ
แผนที่ตำบลบางกะไชย
ลักษณะภูมิอากาศ
ประชากร
สภาพทางเศรษฐกิจ
เว็บไซต์บริการ
เมนูตรงกลาง
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย
ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
งานนโยบายและแผน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2561
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
แผนการดำเนินการปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินการปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
แผนการดำเนินการปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี พ.ศ.2559
แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2560
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563
คู่มือสำหรับประชาชนฯ
ประมวลจริยธรรมพนักงาน
แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564
แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2561
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.2561
งานนโยบายและแผน
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562
งบประมาณต่างๆ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานป้อมไพรีพินาศรำลึกฯ
งบประมาณการเงิน
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/หน้าที่ของสภา ฯ
ความหมาย/หน้าที่ของนายก ฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อบต.มีรายได้จากที่ใดบ้าง?
อบต.มีรายจ่ายอะไรบ้าง?
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต.?
เมนูทางขวา
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.