ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

งานนโยบายและแผน


  หน้าแรก     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)  
     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1)เปิดอ่าน
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.