ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

งานนโยบายและแผน


  หน้าแรก     ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561  
     ส่วนที่ 14เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 13เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 12เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 11เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 10เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 9เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 8เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 7เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 6เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 5เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 4เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 3เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 2เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 1เปิดอ่าน
     ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561เปิดอ่าน
                       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.