ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

งานนโยบายและแผน


  หน้าแรก     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2560 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2560  
     ส่วนที่ 4เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 3เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 2เปิดอ่าน
     ส่วนที่ 1เปิดอ่าน
                       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.