ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

งานนโยบายและแผน


  หน้าแรก     แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 
แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564
แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564  
     ตอนที่ 9เปิดอ่าน
     ตอนที่ 8เปิดอ่าน
     ตอนที่ 7เปิดอ่าน
     ตอนที่ 6เปิดอ่าน
     ตอนที่ 5เปิดอ่าน
     ตอนที่ 4เปิดอ่าน
     ตอนที่ 3เปิดอ่าน
     ตอนที่ 2เปิดอ่าน
     ตอนที่ 1.5เปิดอ่าน
     ตอนที่ 1.4เปิดอ่าน
     ตอนที่ 1.3เปิดอ่าน
     ตอนที่ 1.2เปิดอ่าน
     ตอนที่ 1.1เปิดอ่าน
                       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.