ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

กฎหมายน่ารู้


  หน้าแรก     รายงานการประชุมสภา 
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา  
     ประชุมสภาครั้งแรกนายอำเภอเรียก ๖ ต.ค.๕๑เปิดอ่าน
     ๒๙ ธ.ค.๕๓เปิดอ่าน
     สามัญสมัยแรก ๖ ก.พ.๕๒เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ ๒เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ ๓ ๒๘ มิ.ย.๕๓เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ ๒ ปี ๕๔เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ ๓๐ เม.ย.๕๒เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ ๒๙ เม.ย.๕๓เปิดอ่าน
     สมัยวิสามัญ ๑๓ ม.ค. ๕๒เปิดอ่าน
     สมัยวิสามัญ สมัย ๒ ๑๐ ส.ค.๕๓เปิดอ่าน
     บันทึกการประชุม ๒๒ ก.พ. ๕๓เปิดอ่าน
                       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.