ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

การให้บริการ


  หน้าแรก     ถาม-ตอบ 

ถาม-ตอบ
ถาม-ตอบ  
ลำดับที่
คำถาม
1
จะขอเข้าเยี่ยมชมเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของอบต.บางกะไชยได้ไหมคะ  
2
การก่อสร้างโรงคัดแยกขยะในพื้นที่ ม.3
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.