ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

ทำเนียบบุคลากร


  หน้าแรก     กองการศึกษา ศาสนาฯ 

กองการศึกษา ศาสนาฯ
กองการศึกษา ศาสนาฯ  


นางสาวนุชจรี ชาวแกลง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวทิพย์สุดา ทัดเทียม
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวจิตราภรณ์ พุ่มคำ
ผช.ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.