ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

ทำเนียบบุคลากร


  หน้าแรก     กองช่าง 

กองช่าง
กองช่าง  


นางสาวกฤตณ์พร วุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายพงศ์ไพฑูรย์ สุ่นกุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายวัชระ อารีสุริยกุล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
                       
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.