ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
งบประมาณต่างๆ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 ตุลาคม 2563
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.254.197
คุณเข้าชมลำดับที่ 979,012

เว็บไซต์บริการ

 

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว/OTOP
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นายแก้ว สุวรรณแปง
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายแก้ว สุวรรณแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายปฏิพัทธ์ ซ้อนเพ็ชร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายโชคชัย เรืองทอง
นิติกรปฏิบัติการ


น.ส.ธวัลรัตน์ ประสาทไชยพร
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


นายณกฤช นันท์ธิกูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายธานินทร์ คีรีรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเสนอ ไชยพฤกษ์
พนักงานดับเพลิง


นายพูน บานแย้ม
พนักงานดับเพลิง


นายยงยุทธ บุญเถื่อน
พนักงานขับรถยนต์


นางสังวาลย์ มามีไชย
คนงานทั่วไป


นายจำลอง ไชยมาก
นักการภารโรง


นายสังกร ชนนิยม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายนุเทพ เนินริมหนอง
คนงานประจำรถขยะ


นายฉลวย แว่นแก้ว
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวจันทิมา อาศัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณการเงิน
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.บางกะไชย?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การบริหารและพัฒนาและทรัพยากรบุคคล
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
กิจกรรมนันทนาการ
ไฟล์รูปภาพ
สาธารณสุข
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.