ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นายแก้ว สุวรรณแปง
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายแก้ว สุวรรณแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายธราธร ชำนาญย้อม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายปฏิพัทธ์ ซ้อนเพ็ชร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายโชคชัย เรืองทอง
นิติกรปฏิบัติการ


น.ส.ธวัลรัตน์ ประสาทไชยพร
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


นายณกฤช นันท์ธิกูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายธานินทร์ คีรีรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเสนอ ไชยพฤกษ์
พนักงานดับเพลิง


นายพูน บานแย้ม
พนักงานดับเพลิง


นายยงยุทธ บุญเถื่อน
พนักงานขับรถยนต์


นางสังวาลย์ มามีไชย
คนงานทั่วไป


นายจำลอง ไชยมาก
นักการภารโรง


นายสังกร ชนนิยม
คนงานประจำรถขยะ


นายนุเทพ เนินริมหนอง
คนงานประจำรถขยะ


นายฉลวย แว่นแก้ว
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวจันทิมา อาศัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 6 เมษายน 2563

ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.83.188.254
คุณเข้าชมลำดับที่ 867,236

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.บางกะไชย?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905  Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.