ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
งบประมาณต่างๆ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.174.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,091,454

İmhatimi.org/forum

 

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว/OTOP
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  


นายแก้ว สุวรรณแปง
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายแก้ว สุวรรณแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายปฏิพัทธ์ ซ้อนเพ็ชร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายโชคชัย เรืองทอง
นิติกรชำนาญการ


น.ส.ธวัลรัตน์ ประสาทไชยพร
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


นายณกฤช นันท์ธิกูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายธานินทร์ คีรีรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายเสนอ ไชยพฤกษ์
พนักงานดับเพลิง


นายพูน บานแย้ม
พนักงานดับเพลิง


นายยงยุทธ บุญเถื่อน
พนักงานขับรถยนต์


นางสังวาลย์ มามีไชย
คนงานทั่วไป


นายจำลอง ไชยมาก
นักการภารโรง


นายสังกร ชนนิยม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายนุเทพ เนินริมหนอง
คนงานประจำรถขยะ


นายฉลวย แว่นแก้ว
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวจันทิมา อาศัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณการเงิน
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.บางกะไชย?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การบริหารและพัฒนาและทรัพยากรบุคคล
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
กิจกรรมนันทนาการ
ไฟล์รูปภาพ
สาธารณสุข
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แบบสอบถาม
   
 
อบต.บางกะไชย
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.