ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสยาม กลางทุ่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย


นายมรกต การพึ่งตน
รองประธานสภา อบต.บางกะไชย


นายสุภาพงศ์ จันทรกูล
เลขานุการสภา อบต.บางกะไชย


นายบรรยง ยุทธวิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายอำนวย เชยสมบัติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายพิศ มามีไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายอานนท์ วงษ์ปรีชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นางอุทัย สยามไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นางสาวนฤมล แซ่เฮง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายประชิด โชคไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายนริศ ลิขิตมณีชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายบัลลังก์ ไชยวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายตรีรัตน์ สวัสดิไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายภาดล สมัครสมาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8


นายบุญเหลือ ไชยบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8


นายจักรกฤษ์ เชี่ยวชาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9


นายสุรพงษ์ อังกูรอรุณโรจน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9

พฤศจิกายน 2562
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.93.75.242
คุณเข้าชมลำดับที่ 696,237

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.บางกะไชย?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905  Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.