ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
การให้บริการ
งบประมาณต่างๆ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.61.235
คุณเข้าชมลำดับที่ 974,520

เว็บไซต์บริการ

 

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว/OTOP
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสยาม กลางทุ่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย


นายมรกต การพึ่งตน
รองประธานสภา อบต.บางกะไชย


นายสุภาพงศ์ จันทรกูล
เลขานุการสภา อบต.บางกะไชย


นายบรรยง ยุทธวิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1


นายอำนวย เชยสมบัติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายพิศ มามีไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายอานนท์ วงษ์ปรีชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นางอุทัย สยามไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นางสาวนฤมล แซ่เฮง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายประชิด โชคไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายนริศ ลิขิตมณีชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายบัลลังก์ ไชยวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายตรีรัตน์ สวัสดิไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายภาดล สมัครสมาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8


นายบุญเหลือ ไชยบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8


นายจักรกฤษ์ เชี่ยวชาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9


นายสุรพงษ์ อังกูรอรุณโรจน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณการเงิน
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.บางกะไชย?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การบริหารและพัฒนาและทรัพยากรบุคคล
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
กิจกรรมนันทนาการ
ไฟล์รูปภาพ
สาธารณสุข
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.