ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
การให้บริการ
งบประมาณต่างๆ
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 1617
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 16 เมษายน 2564
บริการออนไลน์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.174.50
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,091,391

İmhatimi.org/forum

 

สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว/OTOP
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายสยาม กลางทุ่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
โทรศัพท์ : 08-9938-9909


นายมรกต การพึ่งตน
รองประธานสภา อบต.บางกะไชย
โทรศัพท์ : 08-3703-4966


นายสุภาพงศ์ จันทรกูล
เลขานุการสภา อบต.บางกะไชย
โทรศัพท์ : 089-936-6604


นายบรรยง ยุทธวิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
โทรศัพท์ : 08-5173-3144


นายอำนวย เชยสมบัติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
โทรศัพท์ : 08-9932-2408


นายพิศ มามีไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
โทรศัพท์ : 08-7606-2760


นายอานนท์ วงษ์ปรีชา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทรศัพท์ : 08-5370-7649


นางอุทัย สยามไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
โทรศัพท์ : 08-4346-0804


นางสาวนฤมล แซ่เฮง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
โทรศัพท์ : 08-6884-0639


นายประชิด โชคไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
โทรศัพท์ : 08-9253-4709


นายนริศ ลิขิตมณีชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
โทรศัพท์ : 08-1654-4134


นายบัลลังก์ ไชยวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทรศัพท์ : 08-1982-9786


นายตรีรัตน์ สวัสดิไชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทรศัพท์ : 08-5740-7470


นายภาดล สมัครสมาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
โทรศัพท์ : 08-7139-4038


นายบุญเหลือ ไชยบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
โทรศัพท์ : 08-0638-8528


นายจักรกฤษ์ เชี่ยวชาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
โทรศัพท์ : 08-1982-2741


นายสุรพงษ์ อังกูรอรุณโรจน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
โทรศัพท์ : 08-7533-8333
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งบประมาณการเงิน
ฐานข้อมูลท้องถิ่น
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.บางกะไชย?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อบต.ในเครือข่าย

การบริหารและพัฒนาและทรัพยากรบุคคล
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
กิจกรรมนันทนาการ
ไฟล์รูปภาพ
สาธารณสุข
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แบบสอบถาม
   
 
อบต.บางกะไชย
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.