ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

โครงสร้างการบริหาร


  หน้าแรก     ทำเนียบผู้บริหาร 

ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร  


นายบุญเลิศ บุญมานะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย


นายพายัพ ล้วนรัตน์
รองนายก อบต.บางกะไชย


นางจิติมา บานแย้ม
รองนายก อบต.บางกะไชย


นายสิทธิโชค ตองอ่อน
เลขานุการนายก อบต.บางกะไชย
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.