ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.


  หน้าแรก     การสาธารณสุข 

การสาธารณสุข
การสาธารณสุข  

การสาธารณสุข

 

ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในตำบลบางกะไชยมีบริการด้านการแพทย์และอนามัยเป็นของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 แห่งและสถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง มีบุคลากรด้านสาธารณสุข ในอัตราส่วน 1: 383.6 คน

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.