ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.


  หน้าแรก     เขตการปกครอง 

เขตการปกครอง
เขตการปกครอง  

 

เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย รวมทั้งสิ้น 9  หมู่บ้าน ได้แก่

 

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.