ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระไชย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.


  หน้าแรก     ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ  

ลักษณะภูมิประเทศ

                ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบางกะไชยมีลักษณะพื้นที่เป็นลุ่มหรือที่หล่มดินเป็นดินทรายและเป็นป่าเลนน้ำเค็มพื้นที่เป็นที่นาปัจจุบันเป็นนากุ้ง มีภูเขาที่สำคัญ คือเขาแหลมสิงห์ ตั้งอยู่บ้านแหลมสิงห์ หมู่ที่ 1 สูงจากระดับน้ำทะเลประกลางประมาณ 140  เมตร และเขาบางกะไชยตั้งอยู่บ้านบางกะไชย บ้านหัวเขา หมู่ที่ 4 และ 8  สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ   52  เมตร  เขาหัวเขาตั้งอยู่บ้านหัวเขาหมู่ที่ 8  สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ  20  เมตร เขาอ่าวหมูตั้งอยู่บ้านอ่าวหมู หมู่ที่ 9สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ  85  เมตร  มีแม่น้ำ 5 สาย น้ำในแม่น้ำเป็นน้ำกร่อย  พื้นที่ตำบลบางกะไชยมีทั้งสิ้น 29.8 ตารางกิโลเมตรหรือ 18,625 ไร่ 

 

   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย
ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22120
Tel : Tel : 039-397905   Fax : Fax : 039-397905
Email : abtbangkachai@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.